HİZMETLERİMİZ

  İlaçlama Hizmeti

İlaçlama bir bölgenin zararlı haşere böcek fare pire bit gibi canlıların istilasından yerleşik olarak zarar vermesinden korunmak için yapılan dezenfekte işine ilaçlama denir. İlaçlama hizmeti veren her firma bilinçli değildir. İlaçlama yaptıracağınız firma mutlaka İl Sağlık Müdürlüğü'nden ruhsatlı olmalıdır. Böcek ilaçlama hizmeti, firmamız tarafından etkili ve garantili olarak yapılmaktadır.

Dezenfeksiyon Hizmeti

Gıda sektörü başta olmak üzere, tekstil, kimya, ambalaj, turizm sektörleri, bankalar, restoranlar, tarım ve hayvancılık, entegre işletmelerde firmaların hijyenik çalışma ortamının yaratılması için uzman ve deneyimli kadromuzla dezenfeksiyon işlemi yapmaktayız. Gıda fabrikalarında, kesimhanelerde, otel ve hastanelerde hijyenik çalışma ortamının yaratılması için, zemin, alet ekipman dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere Genel Dezenfektan, el dezenfeksiyonu için El Dezenfektanı veya Dezenfektan İçeren Sıvı Sabunlar ile ortam dezenfeksiyonu için özel bir dezenfektan temin etmekteyiz. 

Fumigasyon Hizmetleri

Vakumlu Fümigasyon: Fümigasyon uygulanacak ortamın havasının önce boşaıtılıp, sonra bu ortama hava gaz karışımının verilmesi yoluyla yapılan işleme denilir. Özellikle paketlenmiş gıda maddeleri, pamuk ve tütün balyaları gibi sıkıştırılmış materyallerin fümigasyonunda kullanılan bir yöntemdir. Özel düzen, araç ve gereç gerektirmesi nedeniyle pahalıdır. Hızlı sonuç beklenen, dış satıma dönük malların fümigasyonu için yararlanılmaktadır.

Atmosferik Fümigasyon: Normal hava basıncı altında yapılan fümigasyon uygulamasına denilir. Basit, ucuz, fazla işgücü gerektirmeyen, değişik koşullar ve değişik ortamlarda uygulanabilen bir yöntem olması nedeniyle yaygın bir kullanılma alanına sahiptir. Atmosferik fümigasyon yönteminin uygulama biçimleri çeşitlidir.